L480

Home | België | Duitsland | Nederland | Oostenrijk | Polen | Tsjechië | Info

Auschwitz

Wellicht het meest bekende kamp uit de tweede wereldoorlog. Auschwitz bestond uit drie delen, namelijk Auschwitz, Auschwitz – Birkenau en Auschwitz - Monowitz.

Auschwitz was van origine een Poolse legerkazerne. In mei 1940 werd deze echter in gebruik genomen voor het opsluiten van Poolse gevangenen. Boven de poort in Auschwitz hangt de cynische kreet “Arbeit macht Frei”. Naast de toegangspoort stond een orkest wat muziek speelde tijdens diverse “gebeurtenissen” zoals de gang naar de galg en het in- en uitgaan van de werkcommando’s. In dit kamp was zowel een gaskamer als een crematorium aanwezig.

Al snel bleek dat het eerste kamp te klein was, Auschwitz – Birkenau werd vervolgens gebouwd. In 1941 werd er met de bouw van dit gigantische vernietigingskamp begonnen en werd in 1942 officieel geopend. Auschwitz - Birkenau had als vernietigingskamp meerdere gaskamers en crematoria en had een erg belangrijke taak in de “Endlösung“. Met Auschwitz wordt vaak Auschwitz – Birkenau bedoeld.

Auschwitz – Monowitz was een werkkamp wat naast Auschwitz – Birkenau lag. De Duitse firma’s IG Farben en Krupp Stahl maakten gebruik van de goedkope arbeidskrachten die dit werkkamp leverde. IG Farben had een stuk land gekocht waar een nieuwe fabriek werd gebouwd die synthetisch rubber produceerde.

Links:

Wikipedia van Auschwitz

Website van Auschwitz (Engelstalig)

Website van het Nederlandse Auschwitz Commité

 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten
 • > Klik hier om te vergroten